Удобрення картоплі | Agrilab
Удобрення картоплі

Витрати на технологію вирощування картоплі – високі, а ризиків, пов’язаних з погодно-кліматичним факторами, ціновими коливаннями – щоразу більше. Та агрокомпанії, які застовували на своїх полях рекомендації AgriLab, переконалися, що завдяки інноваційному підходу можна значно оптимізувати витрати на систему удобрення та отримати кращу врожайність. Тож минулого року AgriLab прийняли до лав Української асоціації виробиків картоплі. Деякими «лайфхаками», які допоможуть створити ефективну систему удобрення картоплі, поділився Володимир Махота, керівник науково-технологічного департаменту AgriLab.

Зони вирощування картоплі та типи грунту

Прийнято вважати, що північ України  найбільш сприятлива для вирощування картоплі. Проте картоплю можна вирощуватине тільки на Поліссі. Хоча, звісно, тут умови сприятливіші, бо грунти мають легкий гранулометричний склад, та краще піддаються агротехнічним операціям в порівнянні з середніми чи важкими суглинками і, відповідно, якість картоплі – краща. Для картоплі потрібні не дуже щільні грунти, це – 1,25 г/см3.

«У своїй практиці, я часто зустрічаю таку думку, що оскільки картопля має слаборозвинену кореневу систему і вирощується на різних грунтах: від бідних-піщаних, до середньопродуктивних- сірих грунтів, то багато, хто вважає, що можна не виконувати агрохімічне обстеження, не потрібно знати, що робиться в грунті, тому що система удобрення картоплі достатньо серйозна і той агрофон, який створюється в будь-якому випадку забезпечить потребу культури. Я вважаю, перш ніж розробляти систему удобрення картоплі, потрібно розуміти: яку ви технологію плануєте використовувати, які цілі вирощування картоплі (продовольча, насіннєва чи чіпсова), і які характеристики грунту ви маєте. Від цього залежить побудова системи удобрення під картоплю», – говорить Володимир Махота, AgriLab.

Висновок №1: для успішного вирощуванні картоплі слід проводити агрохімічне обстеження грунту та вимірювати гранулометричний склад

Особливості удобрення картоплі

Левову частку елементів живлення  картопля споживає до цвітіння. Найбільше  у цей період використовується азоту, фосфору, калію, магнію. Тоді, коли утворюються столони –  використовується інша частка калію, магнію, але елементи живлення вже мають бути у рослині – це перша особливість.

Дуже важливо забезпечити картоплю необхідними елементами живлення до цвітіння. Але водночас, слід враховувати, що на цьому споживання картоплею елементів живлення – не припиняється.

Є два бачення і підходи до системи удобрення: перший грунтується на тому, що застосовують основне внесення з осені  – P,K, а друге – це внесення P,K, Mg перед посадкою або під час посадки. А потім роблять підживлення фосфором та азотом. Картопля- це культура, яка відрізняється по інтенсивності технології від інших, вона потребує підживлення, їй потрібно давати елементи живлення порціями.

«Що більшість аграріїв не враховують по азоту ? Вони вважають, що витримавши співвідношення елементів живлення, ми забезпечуємо всю систему удобрення! Це думка з якою я дуже часто зустрічаюсь. Але мало хто враховує те, що є в грунті. Для картоплі треба рахувати азот, який знаходиться в грунтовому шарі від 0-60 см. Є ще така річ, як нітрифікаційна здатність грунту, яка в залежності від дії проходження інтенсивності цього процесу, може додатково давати азот, за рахунок проходження мінералізації рослинних решток нітрифікаційної здатності грунту. Коли ви дали багато азоту, плюс щось дає сам грунт – виходить надлишок азоту. Якщо надлишок азоту є, то ми його матимемо в бульбах у вигляді нітратів, і коли гранично допустима концентрація перевищується, ми отримуємо неякісний продукт харчування, зменшується параметр показників якості при зберіганні картоплі”, – зауважив Володимир Махота, фахівець компанії AgriLab.

В агротехнічні прийоми азот потрібно розділяти,  бо він повинен надходити в оптимальній кількості і до того ж – постійно. Також відбувається процес його перетворення у грунті, тому доцільно розділяти внесення азоту на декілька прийомів.

Висновок 2: Азот дуже важливий елемент для живлення картоплі. Але надмірна кількість азоту приводить до накопичення нітратів у бульбі. Щоб розрахувати потрібну кількість азоту треба проводити аналіз грунту.

Агрономічний ефект

Є  тільки 2 елементи живлення, якими можна регулювати кількість бульб – це P I K. Потрібно лише розрахувати ефективну систему удобрення, витримати співвідношення з врахуванням того, що вже є в грунті. Якщо мова іде про фосфор, то внесення добрив найбільш ефективне при низькому вмісті фосфору в грунті.

Є таке поняття, як «агрономічний ефект». Він збільшується при низькому вмісті фосфору і  зменшується, коли вміст фосфору високий. Агрономічний ефект менший і дози можуть бути менші при великому вмісті фосфору в грунті, але це потрібно виміряти, провівши агрохімічне обстеження. Фосфор можна вносити або одноразово (разом з калієм) або ділити – у залежності від інтенсивності технологій вирощування.

«Ми в AgriLab провели вивчення статистик, задались запитанням : «А скільки в господарствах, які вирощують картоплю, отримано врожаю? І коли до нас звертаються, який рівень врожаю хочуть отримати?» Виявилося, що багато хто думає, що якщо розроблена ефективна система удобрення, коли отримували в межах 28-35 т/га картоплі, отримавши якісну рекомендацію, можна претендувати відразу на 45-50 т/га. І от коли нам задають план в 60 тон, а ми бачимо, що поле без зрошення, то плануємо інший орієнтир, наприклад 35 т/га – це те, що реально можна отримати, – зауважив Володимир Махота. Ми розуміємо факт параметра, який знаходиться в оптимумі чи не в оптимумі – це стосується зрошення. Виростити достойний врожай без зрошення – практично неможливо. І тут характеристики поля відіграють менш важливу роль. Потрібна волога, щоб всі елементи живлення, які були застосовані системою удобрення, дали відповідний ефект».

Висновок №3: Важливо правильно розрахувати планову врожайність. Якщо поле без зрошення – не варто завищувати очікування.

Добрива для картоплі

Фосфорне і калійне добриво потрібно обирати у залежності від типу грунту. Якщо це дерново-підзолисті супіщані грунти, які крім малого вмісту калію зазвичай мають  і дефіцит Ca та Mg,  то потрібно застосовувати такі добрива, які містять ці елементи.

Часто фермери запитують: що краще – калій хлористий чи безхлорне добриво? На думку Володимира Махоти, краще безхлорне добриво:

«Можна застосовувати калій хлористий, але з осені, щоб хлор промився поза межі кореневої системи, але краще застосовувати безхлорне добриво, типу каліймагнезія, сульфат калію під картоплю», зауважив фахівець із живлення культур компанії AgriLab.

Щодо того, коли краще вносити добрива – з осені чи весною, то стосовно фосфору відповідь на пряму залежить від доступності елементу в конкретному добриві. Якщо мова іде про добрива пролангованої дії, типу амофоса – то краще вносити осінню. Коли мова іде про конкретну агротехнічну операцію – при посадці,  то потрібно використовувати високу водорозчинну форму фосфору, бо використана пролонгована форма буде працювати пізніше, а нам потрібно вже.

По використанню азоту на картоплі необхідно брати комбіновані форми. Амонійна і нітратна, у співвідношенні 20/80, або 1/1. Дослідження показують, що для картоплі потрібно вносити і амонійну форму. Тому співвідношення потрібно обирати, виходячи з того, щоб забезпечити і амонійну,  і нітратну форму, а також – пролонговану дію.

Є декілька різних схем застосування азотного живлення на картоплі. Одна тільки з них передбачає застосування азоту з стартовими добривами, коли ми вносимо N,P,K при посадці як стартові дози, їх кількість трохи вища ніж в зернових культур. Основна задача припосівного внесення дати мінімум для початкових етапів росту , а це для всіх культур без виключення, в тому числі і картоплі. Інші схеми азотного живлення картоплі передбачають внесення до посадки або після шляхом підживлення без внесення в рядок.

Тип добрива залежить і від того, чи потрібно застосовувати сірку. Якщо так, то використовуємо сірковмісне азотне добрива. Сірку не застосовують тоді, коли вже внесли калій магнезію з сіркою або сульфат калію з сіркою, тоді азотне добриво з сіркою вже не потрібне, бо вся потреба даного елементу забезпечується  з попередньо внесеними добривами. Тоді мова йде про тип КАС, аміачна селітра і використання позакореневих обробок.

Також треба пам’ятати, що для картоплі важливе значення мають органічні добрива.

«Я чув такі думки, що деякі аграрії, дивлячись на те, що на городі картопля росте, один раз на 3 роки вносячи гній, хочуть відмовитись від застосування мінеральних і перейти лише на органічні добрива. Картопля – це культура, яка зменшує вміст гумусу. В грунті в чотирьохпільній сівозміні повинні бути органічні добрива, не під саму картоплю, а під культури попередники. Протягом ротації сівозміни обов’язково мають бути органічні добрива. Якщо немає можливості в господарстві внести органічні добрива, тоді потрібно управляти пожнивними рештками, а саме: керувати процесом мінералізації соломи і використовувати сидерати», – зазначив Володимир Махота з AgriLab.

Обираючи добрива для картоплі, слід орієнтуватися на характеристики грунту, а також на те, для яких цілей вирощується картопля, адже система живлення буде плануватись по- різному, вона не може бути однією на різні цілі. Може бути насіннєва картопля, на чіпси, продовольча –  це три різні категорії з різними системами удобрення, навіть якщо один і той самий тип грунту і його характеристики.

Наступне, що треба враховувати, це те, в розрізі якої технології ці добрива плануються застосовуватись: чи це буде основне внесення, чи буде воно локально застосовуватись, перед формуванням чи під час формування гребнів, чи під час посадки, яка агротехнічна операція виконується… Вибір добрива залежить від багатьох факторів. А якщо планується підживлення, то це ще інші типи добрив…

Висновок №4: Вибір добрив залежить від агрохімічних показників грунту, категорії картоплі, технологічних можливостей господарства та інших факторів. Значну економію коштів та збільшення ефективності системи удобрення забезпечить агрохімічний аналіз грунту.

Макроелементи для  живлення картоплі

Для картоплі дуже важливо звертати увагу на достатнє забезпечення магнієм. Без додаткового внесення цього елементу, отримати хороший врожай буде дуже проблематично, адже для формування продуктивної частини у картоплі використовується багато магнію.

Є різні способи внесення цього елементу. Можна використовувати калійне добриво, яке містить Mg – каліймагнезія, а можна у вигляді сульфату магнію прикоренево і позакоренево по листу.

По магнію важливо розуміти, який тип грунту. У піщаних грунтах кількість Mg низька, а середній і високий вміст в легкосуглинкових чи середньосуглинкових грунтах. Тому такої великої потреби в цьому елементі  може і не бути, але , знову ж таки, це потрібно вимірювати агрохімічним дослідженням.

Як можна вносити кальцій? Якщо ви плануєте підживлення при формуванні гребенів, то можна використати кальцієву селітру.

«Я знаю господарства, які займаються інтенсивним овочівництвом і картоплярством, то вони рано чи пізно мають проблему з тим, що вміст в грунті кальцію і магнію падає, це відбувається тому, що картопля виносить дуже багато цих елементів живлення, тому потрібно не забувати його компенсувати. Дуже важливо сформувати належну якість. Від реакції грунтового розчину і від співвідношення елементів живлення залежить стійкість до захворювань або пошкодження шкірки картоплі», – акцентує увагу Володимир Махота, Агрілаб.

Висновок №5 Системою удобрення картоплі можна регулювати: величину та кількість бульб, якість шкірки, потемніння м’якоті, лежкість. Це ті речі, якими можна управляти за допомогою системи удобрення картоплі.

Мікроелементи для картоплі

Мікроелементи дуже потрібні по картоплі. По зерновим культурам іх краще застосувати в грунт, а що стосується картоплі, щоб була можливість управляти процесами стійкості до хвороб, то потрібно їх вносити не тільки в грунт, а й позакоренево. Спеціалісти по вирощуванню картоплі акцентують свою увагу на потребу позакореневого підживлення різного роду препаратів, адже має відбуватись швидка дія мікроелементами.

Важливе значення у системі живлення картоплі має цинк. Від нього не залежать розмір та кількість бульб, але цинк має великий вплив на формування якості і зовнішній вигляд бульб.

Також картопля дуже вибаглива до бору. Позакоренево ми не зможемо компенсувати всю потребу в цьому елементі, тому для картоплі потрібно застосовувати внесення в грунт  відповідних добрив. Такі добрива представлені на ринку. Але просто брати і вносити наосліп – хибне рішення. Необхідно знати норму  та строки внесення, а для цього потрібно мати дані по характеристикам грунту, потім планувати систему удобрення.

«Навіть при високому забезпеченні грунту бором, є потреба у його додатковому внесенні під час формування гребенів. Не має значення яке це добриво – просте чи складне, все залежить від можливостей конкретного господарства, – говорить Володимир Махота.  Якщо ви витратите велику кількість грошей на основне внесення якісного високорозчинного комплексного добрива, то  воно провзаємодіє з грунтом і розчинність відбудеться осінню. І тоді, коли буде відбуватись споживання культурою елементів, то більшість елементів живлення вже буде зв’язана грунтом. Щоб цього не відбувалося, використовують дробне внесення елементів живлення6 перед посівом, при посіві і під час підживлень або формування гряд, якщо це відбувається в процесі вегетації. Осіннє внесення – це для добрив пролонгованої дії. Можливо після почутого хтось зрозуміє, чому в нього не було ефекту від великої дози внесення дорогого та якісного добрива восени. Високорозчинні добрива високої дії направлені на  припосівне стартове внесення або підживлення, а основні добрива – це інша категорія типу калій хлористий, амофос, діамофос, нітроамофос і т.д.»

Підживлення картоплі в міжряддя

Може проводитись підживлення картоплі в міжряддя. Але тут потрібно відштовхуватись від характеристик самого поля, а для цього потрібно мати результат агрохімічного аналізу грунту. І от виходячи з того, який рівень забезпечення того чи іншого елементу живлення маємо, приймаються рішення про дози підживлення і добрива, які будуть використовуватись для підживлення.

«Якщо ми маємо забезпечити потребу в N, Mg, то це одні добрива, наприклад, КАС і сульфат магнію перед формуванням гребнів. Якщо ми розуміємо, що нам потрібно продовжити дію калійного живлення, підсилити дію фосфорного живлення, дати азот і ми розуміємо, що в нас є критичні рівні забезпечення по мікроелементам, то також можна в підживлення давати оці всі елементи в невеликих кількостях, які можуть мати агрономічний ефект. Загальна потреба в елементах живлення визначається на основі характеристик грунту, а їх розподіл – виходячи із технологій, які обрало господарство».

Вирощування картоплі – справа досить високозатратна, тому дієвість, агрономічна і економічна обгрунтованість системи удобрення має величезне значення.

Телефонуйте 067 46549 09, щоб дізнатися більше про комплексну агродіагностику поля та створення ефективних рекомендацій для вирощування різних культур.

Попередня новина Всі новини Наступна новина
Замовити дзвінок
Iм'я:
Телефон:
Додати коментар
Коментар:
Дякую за заявку. Наш менеджер зв'яжеться з Вами протягом дня.
Дякуємо! Тепер ви перші дізнаєтеся про інновації.